67

Bimbingan Praktis Penyelenggaraan Jenazah

Bimbingan Praktis Penyelenggaraan Jenazah

Kitab ini dengan segala keterbatasannya ingin meluruskan penyimpangan-penyimpangan itu dan mengajak kita untuk kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah menurut pemahaman para salaf dalam hal ihwal mengurusi jenazah seorang muslim. Dengan demikain kita tetap berjalan di atas sunnah-sunnag Rasulullah Shallallahu 'alaihi wassalam serta terbebas dari bid'ah dan syirik InsyaAllah

More details


Rp 30.000

Kematian sering kali merupakan kemenangan akhir bagi syaitan atas usahanya yang tidak mengenal putus asa untuk menjerumuskan manusia ke jurang kesesatan. Semantara "jenazah" si mati dijadikan lahan subur oleh musuh-musuh Allah Ta'ala dan musuh bagi umat manusia untuk menebar sekaligus menuai benih-benih bid'ah dan kemusyrikan kepada mereka yang masih hidup.

Coba kita perhatikan . Sejak seeorang menderita sakit parah manjelang ajalnya, sampai melewati proses kematiannya , lalu dimandikan, dikafani, sishalatkan sampai akhirnya dikuburkan, bahkan hingga upacara-upacara yang terkait kematin setelah itu. Semua proses itu sering kali sarat dengan adat dan budaya-budayabaik setempat maupun barat yang identik dengan penyimpanganberat yang tidak ditolerir oleh syariat Islam dari sudut manapun kita memandangnya

Kitab ini dengan segala keterbatasannya ingin meluruskan penyimpangan-penyimpangan itu dan mengajak kita untuk kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah menurut pemahaman para salaf dalam hal ihwal mengurusi jenazah seorang muslim. Dengan demikain kita tetap berjalan di atas sunnah-sunnag Rasulullah Shallallahu 'alaihi wassalam serta terbebas dari bid'ah dan syirik InsyaAllah

Yahoo Messenger

CS At Tibyan

Yahoo detect ...TWITTER UPDATE


PENGIRIMAN
DAFTAR MEMBER

Social Network