72

Al-Ibanah Buku Putih

Al-Ibanah Buku Putih

Al Ibanah adalah buku yang berisi penjelasan aqidah salaf ahlul hadits yang ditulis oleh Imam Abul Hasan Al-Asyari setelah beliau bertaubat dari pemikiran Mu'tazilah dan Kullabiyah yang telah beliau anut selama empat puluh tahun

More details


Rp 48.000

Al Ibanah adalah buku yang berisi penjelasan aqidah salaf ahlul hadits yang ditulis oleh Imam Abul Hasan Al-Asyari setelah beliau bertaubat dari pemikiran Mu'tazilah dan Kullabiyah yang telah beliau anut selama empat puluh tahun. Selepas peristiwa mengejutkan di masjid jami' kota Bashrah, saat beliau melepas jubah sambil berkata: " Aku melepaskan seluruh aqidh yang kuyakini dahulu seperti aku melepas jubahku ini"! Beliau terus aktif menulis bantahan terhadap pemikiran dan aqidah kaum Mu'tazilah. Salah satu diantara karya beliau adalah buku yang hadir di hadapan Anda ini, Al Ibanah 'An Ushuulid Diyaanah

Penisbatan buku ini kepada beliau juga sempat memunculkan kontroversi. Sebagian orang yang jahil dan dikuasai rasa fanatik buta menolak penisbatan buku ini kepada beliau. Tapi mengingkari penisbatan buku ini kepada beliau sama seperti mengingkari keberadaan matahari di siang bolong tanpa tertutup awan. Para ulama dari empat madzhab seperti Ibnu Farhuun Al-Maaliki, Abul Faalah Abdul Hayy bin Al-'Imaad Al-Hambali, Abul Qasim Abdul Malik bin Isa bin Darbaas Asy-Syafi'i dan lain lain sepakat menyatakan bahwa buku ini adalah hasil tulisan beliau begitu juga buku-buku lain setelah beliau taubat, seperti Al-Maqaalaat Al-Islaamiyyin Al-Luma, Tafsir Al Mukhtazin dan Al-Fushul fir Radd 'Alaa Al-Mulhidin wal Al-Khaarijin Minal Millah.

Buku ini membuktikan kepada kita kebenaran taubat Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dari pemikiran Mu'tazilah dan bukti bahwa beliau adalah seorang pengikut manhaj salaf sejati 

Yahoo Messenger

CS At Tibyan

Yahoo detect ...TWITTER UPDATE


PENGIRIMAN
DAFTAR MEMBER

Social Network